Turun Kauppahallin historia

Tutustu Turun Kauppahallin värikkääseen historiaan 120-vuotisjuhlakirjasta:

1896

Kauppahallin perustaminen Turkuun koettiin välttämättömäksi 1800-luvun lopulla, sillä kaupankäynti toreilla oli pitkään ollut sekasortoista, eivätkä hygieniavaatimukset täyttyneet. Arkkitehti G. Nyström oli muutamia vuosia aiem-
min suunnitellut Suomen vanhimman, vuonna 1889 avatun Helsingin kauppato-
rin kauppahallin. Samainen herrasmies sai suunnitella myös Suomen toiseksi
vanhimman hallin, Turun Kauppahallin. Nyström oli erikoistunut kauppahalleihin
kierrettyään Euroopassa niitä tutkimassa. Työsuunnitelman mukaan rakennukseen tarvittiin runsaat 300 000 tiiltä ja yli 42 tonnia rautaosia.

1900

Uuden Kauppahallin valmistuessa Uusi Aura -lehti kirjoitti:
” Huoneus näyttää warsin aistikkaalta ja sisusta tekee hyvän waikutuksen.”
Arkkitehti Gustaf Nyströmin piirustusten mukaan rakennettuun Kauppa-
halliin valmistui tuolloin kaikkiaan 151 myymälää, jotka kaikki myivät elintar-
vikkeita. Tarkoitus olikin, että torikauppa siirtyy siisteihin sisätiloihin. 1950-lu-
vulla todettiin, että hallista puuttuivat ajanmukaiset jäähdytys- ja varastotilat,
mutta korjauksen aloittamista pohdittiin aina 1970-luvulle asti.

1930

Nykyään suosiossa oleva tapa tilata ostokset kotiovelle on vanha keksin-
tö. Jo 1930-luvulla hallissa oli kantajien ja juoksupoikien ammattikunta, joka toimitti elintarvikkeet hallista kadulle tai polkupyörillä vielä pidemmälle.

1960

1960-LUVULLA Kauppahalli oli teknisesti vanhentunut, ja jopa sen purkamista
suunniteltiin. Tämä synnytti Turussa suuren kansanliikkeen. Yleinen mielipide
sai purkuaikeet nopeasti unohtumaan ja 1970-luvulla keskityttiinkin suureen
saneeraukseen. Kauppahallia on sittemminkin saneerattu vuosien varrella, aina
alkuperäistä säilyttäen. Nykyisin Kauppahalli kuuluu ylimpään suojeluluokkaan,
eikä purkamista varmasti tohtisi kukaan tosissaan ehdottaa.