Åbo Saluhalls historia

Bekanta dig med Åbo Saluhalls färggranna historia i 120-årsjubileumsboken:

1896

I slutet av 1800-talet upplevde man det nödvändigt att grunda en saluhall i Åbo, eftersom handeln på torgen länge hade varit kaotisk och hygienkraven inte uppfylldes. Arkitekt G. Nyström hade några år tidigare ritat Finlands äldsta saluhall, saluhallen på Helsingfors salutorg, som öppnade 1889. Samma herreman fick rita även den näst äldsta hallen i Finland, Åbo Saluhall. Nyström hade specialiserat sig på saluhallar efter att ha rest runt i Europa och undersökt sådana. Enligt arbetsplanen behövdes drygt 300 000 tegelstenar och över 42 ton järndelar till byggnaden.

1900

Då den nya Saluhallen stod färdig skrev tidningen Uusi Aura: ”Rummet ser smakfullt ut och interiören gör ett gott intryck.” (”Huoneus näyttää warsin aistikkaalta ja sisusta tekee hyvän waikutuksen.”) I Saluhallen som byggdes enligt arkitekt Gustaf Nyströms ritningar fanns då totalt 151 affärer som alla sålde livsmedel. Avsikten var att torghandeln skulle flytta inomhus till snygga utrymmen. På 1950-talet konstaterades att hallen saknade tidsenliga kyl- och lagerutrymmen, men man funderade på inledandet av reparationen ända fram till 1970-talet.

1930

Den nuförtiden populära vanan att beställa inköpen hem till dörren är ett gammalt påhitt. Redan på 1930-talet fanns det en yrkesgrupp av bärare och springpojkar i hallen som levererade livsmedlen ut på gatan eller ännu längre med cyklar.

1960

På 1960-talet var Saluhallen tekniskt föråldrad och man övervägde till och med att riva den. Detta ledde till att en stor folkrörelse uppstod i Åbo. Den allmänna opinionen fick snabbt planerna på rivning att glömmas bort och på 1970-talet satsade man istället på en stor sanering. Saluhallen har sedan dess sanerats genom årens lopp, alltid så att det ursprungliga bevarats. Numera hör Saluhallen till den högsta skyddsklassen och ingen skulle säkert på allvar drista sig till att föreslå en rivning.